top of page

Sortering/Gjenvinning

Hvorfor kildesortere?


Myndighetene, kundene og omgivelsene dine forventer at du kildesorterer avfallet, alle vet at det er bra for miljøet.

Avfall er råvarer som kan gjenvinnes til nye produkter dersom det blir sortert riktig

Ikke alle virksomheter er A4 og trenger helt egne tilpassede løsninger.


Kravene til avfallsløsninger og industritjenester er ofte ganske like for virksomheter i samme bransje.

Det er kun mindre tilpasninger i forhold til størrelse på utstyr og tømmehyppighet som skiller. Likevel finnes det et mangfold av virksomheter som trenger å få en løsning skreddersydd for å tilfredsstille krav til effektivitet, miljø, økonomi, brukere eller annet. 
Effektiv og miljøriktig løsning med skreddersøm


Gjennom kartlegging og dialog med våre kunder utvikler vi skreddersydde løsninger tilpasset den enkelte virksomhet. Sammen med kunden finner vi den rette løsningen med tanke på utstyr, transport og avfallstyper. Videre tilpasser vi oss i forhold til kunden når det gjelder opplæring, merking, informasjonsaktiviteter, rapportering og rådgivning.


Vi har også et stort omfang av industritjenester.


 

bottom of page