top of page

Henting industriavfall

Henting Industriavfall med komprimatorbil

Ulike bransjer har ulike krav og behov. Det kan være store variasjoner i både avfallstyper og avfallsmengder. Det er også ulike behov knyttet til logistikk, containere/beholdere, opplæring, rapportering og tilrettelegging.

 
Selv om behovene kan variere ønsker alle en brukervennlig, kostnadseffektiv og miljøriktig løsning. Vi har lang erfaring med å tilrettelegge løsninger for alle typer virksomheter og vet hva som funker.

Netland & Sønner har 3 komprimatorbiler som kjører faste ruter med henting av en type fraksjonsavfall av gangen.

  • Restavfall

  • Kompost

  • Papp/papir

  • Plast

Avtal fast leie med tømming av container idag på telefon 38 35 02 72

 

Vi har ferdige bransjeløsninger som gir deg den løsningen du trenger.

bottom of page