top of page

Tjenester

Container utleie og tømming

Industri

Vi har mange typer containere utviklet for å møte alle krav og behov knyttet til avfallshåndtering og kildesortering

Les mer

Uansett om det gjelder oppussing eller en vanlig ryddesjau oppstår det mye avfall man skal kvitte seg med.

Les mer

Henting industriavfall med komprimatorbil

Ulike bransjer har ulike krav og behov. Det kan være store variasjoner i både avfallstyper og avfallsmengder.

Les mer

Gjenvinning/sortering

Avfall er råvarer som kan gjenvinnes til nye produkter dersom det blir sortert riktig.

Les mer

Miljøstasjon

Miljøstasjonen er et tilbud Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal.

Les mer

Innhenting og lagring av farlig avfall

Vi har kunnskap til å kunne skreddersy en avfallsløsning av farlig avfall etter deres behov.

Les mer

Trenger du vår hjelp ring 38 35 02 72
bottom of page