Farlig avfall

Det lønner seg ikke å fristes av snarveier eller lettvinte løsninger når det kommer til håndtering av farlig avfall, da konsekvensene kan bli veldig store om man ikke følger regelverket.


Hva er farlig avfall?
Ifølge avfallsforskriften er det “Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.”
 

Virksomheten som produserer avfallet har ansvaret for å vurdere om avfallet som oppstår er farlig eller ikke.

For å kunne avgjøre det, må avfallsbesitter ha kjennskap til:

 

  • Avfallets opprinnelse 

  • Hva avfallet inneholder eller består av 

  • Hva som eventuelt gjør det til farlig avfall

I tilfeller der det er vanskelig å avgjøre hvilke stoffer et produkt inneholder, anbefales det å søke profesjonell hjelp hos en

godkjent avfallsleverandør eller et laboratorium. 

 

Vi har tjenestene til ditt behov, ta kontakt med oss idag på telefon 38 35 02 72.

Våre tjenester

  • Container utleie/tømming

  • Krokkasser utleie/tømming

  • Henting industriavfall

  • Henting papp/plast

  • Gjenvinning

  • Innhenting og lagring av farlig avfall

Åpningstider

Man - ons 07.30 - 15.00

Tors 07.30 - 19.00

Fredag 07.30 - 12.00

Første lørdag i måneden kl. 10.00 - 13.00

  • Facebook Social Icon

Kontakt oss

Industriveien 26

4484 Øyestranda

Telefon 38 35 02 72

Mail aud@netlandogsonner.no